Ви є тут

На допомогу студенту

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Методичний посібник для студентів спеціальності 5.06010105 "Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд"/192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Методичний посібник для студентів спеціальності 5.05070204 "Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського електротранспорту"/141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

Зразки оформлення титульного листа, пояснювальної записки, завдання, реферату та змісту дипломного проекту

 

ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ

Зразки виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи технічної механіки"

(розділ "Статика", практичні роботи ПР.1, ПР.2, ПР.3)

Зразки виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи технічної механіки"

(розділ "Опір матеріалів", практичні роботи ПР.4, ПР.5, ПР.6, ПР.7, ПР.8)

 

Зразки виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи технічної механіки"

(розділ "Деталі машин та механізмів", для спеціальностей:

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" -  практична робота ПР.9 ,

192 "Будівництво та цивільна інженерія" - практична робота ПР.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Зразки виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи технічної механіки"

(розділ "Опір матеріалів", практичні роботи ПР.4, ПР.5, ПР.6, ПР.7, ПР.8)